شرکت تعاونی خدمات فنی و مشاوره ای طب گیاه

فروشگاه

نمایش یک نتیجه

پرواربندی بره

تومان۱۹,۹۰۰ تومان۱۷,۸۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش مرغ بومی

تومان۱۹,۹۰۰ تومان۱۷,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش کبک

تومان۲۰,۹۰۰ تومان۱۸,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

جوجه کشی

تومان۱۸,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش شتر مرغ

تومان۲۳,۹۰۰ تومان۱۸,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

کشت زنجبیل

تومان۲۰,۹۰۰ تومان۱۸,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرواربندی گاو گوشتی

تومان۲۱,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

کشت زیتون

تومان۲۱,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش بوقلمون گوشتی

تومان۲۲,۹۰۰ تومان۲۰,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش قارچ خوراکی

تومان۲۴,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش مرغ گوشتی

تومان۲۶,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

راهنمای پرورش شتر

تومان۲۶,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش بلدرچین گوشتی در منزل

تومان۲۳,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش بز سانن

تومان۲۵,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

زراعت و کشت زرشک

تومان۲۸,۹۰۰ تومان۲۱,۹۰۰
افزودن به سبد خرید

پرورش زالو

تومان۲۵,۹۰۰ تومان۲۲,۹۰۰
افزودن به سبد خرید
مقایسه